Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Widoczne przejście dla pieszych” – czekamy na zgłoszenia do 14 czerwca 2018 roku

Data publikacji 09.06.2018

Wspólna akcja otwockiej Policji, radnych miejskich i lokalnej gazety „Linia Otwocka”, zaowocowała realizacją przedsięwzięć mających poprawić bezpieczeństwo pieszych. Ze środków przekazanych przez miasto Otwock, uchwałami rady miasta, sfinansowano i zamontowano dodatkowe oświetlenie w lokalizacjach, które wskazali otwocczanie po publikacji prasowej, zachęcającej do podejmowania wspólnych przedsięwzięć na rzecz bezpieczeństwa. Podczas ostatniego spotkania pomysłodawców tej akcji, wyrażono pogląd, że to nie koniec działań. Dlatego też, policjanci apelują do mieszkańców o wskazywanie tych przejść dla pieszych, tym razem w całym naszym powiecie, które należałoby jeszcze doświetlić. Podczas debat będziemy zachęcać samorządy do włączania się w tą akcję.

Doświetlone przejście dla pieszych, to jeszcze bardziej widoczny pieszy, to też komfort dla kierowcy, który ma jeszcze lepszą widoczność.

Potrzebę dodatkowego doświetlania przejść dla pieszych zauważono w 2017 roku, kiedy z inicjatywy otwockiej Policji, radnych miejskich przy wsparciu medialnym tygodnika „Linia Otwocka” zaapelowano do mieszkańców Otwocka, aby sami wskazali te przejścia dla pieszych, które według nich mogą być niebezpieczne, z uwagi na brak oświetlenia w ich pobliżu.

Apel nagłośniono, a mieszkańcy mieli czas na wskazanie tych przejść, gdzie powinno być widniej w nocy. Publikacja prasowa wygenerowało dużą liczbę zgłoszeń i wskazań konkretnych lokalizacji w mieście Otwocku.

Po analizie przeprowadzonej na podstawie policyjnych statystyk i zgłoszeń od mieszkańców wytypowano miejsca, w których pojawienie się dodatkowego oświetlenia w znaczący sposób miało poprawić bezpieczeństwo pieszych.

Minął  niespełna rok od rozpoczęcia akcji, a w 6 otwockich lokalizacjach pojawiły się nowoczesne ledowe latarnie, które powodują, że na przejściach dla pieszych jest wyjątkowo widno. Doświetlone zostały przejścia dla pieszych w rejonie:

 • ul. Samorządowa przy ul. Kościuszki,
 • ul. Mostowa przy skrzyżowaniu z ul. Majową,
 • ul. Wawerska przy skrzyżowaniu z ul. Szkolną,
 • ul. Karczewska przy ul. Wroniej,
 • ul. Wawerska na wysokości sklepu koło ZGM,
 • ul. Żeromskiego przy skrzyżowaniu z ul. Konopnickiej.

To jednak nie koniec zaangażowania Policji, samorządowców i dziennikarzy z „Linii” na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, a w szczególności bezpiecznego korzystania z przejść dla pieszych.

Właśnie rusza II edycja zapoczątkowanych w Otwocku przedsięwzięć na rzecz bezpieczeństwa pieszych. Podobnie jak przed rokiem, przy aprobacie i wsparciu otwockich radnych oraz redakcji „Linii Otwockiej”.

Aby było jeszcze widniej, bardziej bezpieczniej, apelujemy do mieszkańców o wskazywanie przejść dla pieszych nie tylko w Otwocku, ale w całym powiecie otwockim, które mogą być niebezpieczne i powinny zostać doświetlone.

„Linia Otwocka” i Komenda Powiatowa Policji w Otwocku, we wspólnym apelu, dokładnie wyjaśniają, jak można wskazać przejście dla pieszych.

Podkreślamy jeszcze raz, że w tegorocznej edycji można wskazywać niebezpieczne przejścia dla pieszych, które znajdują się na terenie powiatu otwockiego (rok temu można było wskazywać je tylko w Otwocku).

AKCJA ZGŁASZANIA PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH TRWA od poniedziałku (28 maja) do czwartku (14 czerwca) do godziny 19-stej. 

Jak zgłosić, które przejście ma być oświetlone przez nowoczesne lampy? Wystarczy:

 • skontaktować się z redakcją „Linii Otwockiej” osobiście ul. Górna 9 w Otwocku,
 • telefonicznie: tel. 693 646 286 lub 784 490 002 (SMS, MMS),
 • internetowo zostawiając komentarz na stronie www.linia.com.pl lub Facebook-u/Tygodnik „Linia Otwocka”
 • e-mailowo: a.jaskulska@linia.com.pl lub redakcja@linia.com.pl
 • e-mail komendy: oficer.prasowy.otwock@ksp.policja.gov.pl
 • w tytule należy wpisać: „Widoczne przejście dla pieszych”
 • W informacji należy dokładnie wskazać lokalizację przejścia, podając nazwę ulicy czy ulic lub numer budynku, na wysokości którego znajduje się „zebra”.

dn