Lekcje z policjantką w Publicznej Szkole Podstawowej w Celestynowie - Aktualności - KPP w Otwocku

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Lekcje z policjantką w Publicznej Szkole Podstawowej w Celestynowie

Data publikacji 13.03.2018

Policjanci z ogniwa do spraw nieletnich i patologii komendy w Otwocku, prowadzili dla uczniów z celestynowskiej podstawówki lekcje dotyczące odpowiedzialności prawnej oraz zagrożeń związanych z działalnością cyberprzestępców w internecie. Panele tematyczne były skierowane do uczniów z klas VI i VII. Zajęcia realizowała mł. asp. Karolina Pardej. Policjantka podczas zajęć wykorzystała wiele przykładów negatywnych zachowań, aby pokazać młodzieży, że za naruszenie prawa są określone sankcje, w tym także dla nieletnich sprawców czynów karalnych. Wiele uwagi poświęcono zagrożeniom w „cyberprzestrzeni” oraz wskazówkom jak unikać sieciowych niebezpieczeństw.

Kilka razy w tygodniu policjanci z ogniwa do spraw nieletnich i patologii odwiedzają placówki szkolne w powiecie otwockim. Profilaktyczna misja realizowana przez mundurowych ma jeden najważniejszy cel: uświadomić młodzież i nauczyć zgodnych z prawem - zachowań.

Policjantka zajmująca się krzewieniem policyjnej profilaktyki i prewencji – mł. asp. Karolina Pardej, prowadziła lekcje dla uczniów z klas VI i VII z Publicznej Szkoły Podstawowej w Celestynowie.

Tematem zajęć była odpowiedzialność nieletnich w świetle obowiązującego prawa i zagrożenia internetowe.

Podczas zajęć, policjantka wyjaśniała uczniom podstawowe pojęcia związane z odpowiedzialnością nieletnich, między innymi czym są czyny karalne oraz jakie środki wychowawcze może stosować sąd rodzinny.

Policjantka omówiła też zagrożenia internetowe, wymieniając zachowania sieciowych przestępców oraz zasady bezpieczeństwa, jakimi powinni kierować się młodzi ludzie podczas korzystania z internetu.

Podczas prowadzonych lekcji profilaktycznych, uczniowie mieli możliwość prowadzenia dyskusji i rozważań na tematy związane z bezpieczeństwem. Policjantka wyjaśniała szczególnie kwestie prawne, w taki sposób, aby uczniowie mogli zrozumieć na czym polega odpowiedzialność za czyny karalne.

Lekcje miał przede wszystkim nauczyć bezpieczeństwa uczniów celestynowskiej szkoły podstawowej.

dn