Podsumowanie rocznej pracy otwockich policjantów - Aktualności - KPP w Otwocku

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Podsumowanie rocznej pracy otwockich policjantów

Data publikacji 25.01.2018

Wzorem ubiegłych lat, w siedzibie Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Otwocku odbyła się narada roczna, podczas której otwoccy policjanci podsumowali efekty pracy w minionym 2017 roku. W spotkaniu m.in. uczestniczyli Zastępca Komendanta Stołecznego Policji Pan Włodzimierz Pietroń, Komendant Powiatowy Policji w Otwocku mł. insp. Hubert Białogrodzki z zastępcami, Starosta Powiatu Otwockiego Pan Mirosław Pszonka, Prezydent Miasta Otwocka Pan Zbigniew Szczepaniak oraz przedstawiciele samorządów, służb mundurowych, prokuratur oraz kierownicy jednostki i komórek organizacyjnych komendy i komisariatów.

Uroczysta narada roczna, która odbyła się w siedzibie Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Otwocku była okazją do podsumowania efektów pracy policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Otwocku oraz podziękowania im za wkład i zaangażowanie na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu otwockiego. W odprawie uczestniczył Zastępca Komendanta Stołecznego Policji Pan Włodzimierz Pietroń, Komendant Powiatowy Policji w Otwocku mł. insp. Hubert Białogrodzki z zastępcami,  kierownicy jednostek i komórek organizacyjnych komendy i komisariatów, przedstawiciele samorządów, służb mundurowych i prokuratur.

Komendant Powiatowy Policji w Otwocku mł. insp. Hubert Białogrodzki podsumował pracę funkcjonariuszy i omówił sprawy kadrowe jednostki. Przedstawił cele i zadania stojące przez policjantami w nowym roku w oparciu o priorytety Komendanta Głównego Policji na lata 2016-2018. Podziękował obecnej na odprawie kadrze, a za jej pośrednictwem policjantom oraz pracownikom cywilnym za całoroczną pracę.

Podsumowanie działań pionu prewencji przedstawił nadkom. Jędrzej Bełz I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Otwocku, a pionu kryminalnego nadkom. Dariusz Sadoch Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Otwocku.

Obecny na spotkaniu Starosta Powiatu Otwockiego Pan Mirosław Pszonka podziękował policjantom za całoroczną pracę i wyraził przekonanie, że nowe pomysły i działania funkcjonariuszy pozwolą na dalszą poprawę jakości życia mieszkańców powiatu.

Na koniec narady głos zabrał Zastępca Komendanta Stołecznego Policji Pan Włodzimierz Pietroń, który dobrze ocenił osiągnięcia naszych policjantów i podziękował im za zaangażowanie oraz wkład w realizację zadań na rzecz poprawy bezpieczeństwa obywateli.

 

aw