Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Kreci mnie bezpieczeństwo… w czasie ferii zimowych”- wspólne działania policjantów i strażaków

Data publikacji 22.01.2018

W czasie ferii zimowych, podobnie jak w latach ubiegłych, policjanci wraz z strażakami prowadzą działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieciom i młodzieży z powiatu otwockiego. W miniony piątek prowadzone były działania profilaktyczno – kontrolne w obrębie akwenów wodnych. Ich głównym celem była kontrola miejsc pozostawionych bez nadzoru, a stwarzających różnego rodzaju zagrożenia, zwłaszcza zbiorniki wodne, które często bywają miejscami zimowych zabaw.

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w czasie ferii jest dla policjantów i strażaków sprawą priorytetową. Dlatego w czasie ferii szczególną kontrolą objęte są te miejsca, w których zabawy mogą zagrażać życiu lub zdrowiu, np. okolice zbiorników wodnych.

W miniony piętek policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Otwocku oraz strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej prowadzili wspólnie działania prewencyjno – kontrolne w obrębie zbiorników wodnych położonych w Nadbrzeżu i Karczewie. Ich głównym celem była kontrola miejsc pozostawionych bez nadzoru, a stwarzających różnego rodzaju zagrożenia, zwłaszcza akweny wodne, które często bywają miejscami zimowych zabaw.

W czasie kontroli mundurowi przekazywali dzieciom cenne uwagi w zakresie korzystania z lodowisk na akwenach wodnych. Przekonywali młodych amatorów „dzikich” ślizgawek, że korzystanie z nich nie jest bezpieczne, nawet jeśli na dworze jest mróz. Szczególnie dotyczy to okresu, gdy lodowiska pokryte są śniegiem. Nie widać wtedy gdzie wpływają do zbiorników okoliczne rowy i rzeczki. Natomiast kiedy już jakaś osoba wpadnie do zimnej wody prowadzi to do szybkiego wychłodzenia organizmu i w konsekwencji do śmierci.

Przypominamy!

Aby uniknąć wypadków w trakcie czynnego wypoczynku na śniegu i lodzie, warto stosować kilka niezbędnych rad:

 • do zjeżdżania na nartach, sankach wybierajmy miejsca oddalone od ruchu samochodowego,
 • nie stójmy blisko zjeżdżających saneczkarzy,
 • unikajmy stania pod drzewami, okapami, dachami, na których zgromadził się śnieg oraz sople lodu w znacznej ilości,
 • zawsze informujmy (w domu, schronisku) dokąd i którędy idziemy oraz planowym czasie powrotu,
 • na wycieczki po górach, lodzie wybierajmy się w zaufanym towarzystwie biorąc ze sobą sprawne środki łączności i asekuracyjne,
 • nie ślizgajmy się na zamarzniętych rzekach i jeziorach, korzystajmy raczej z zorganizowanych lodowisk oraz innych form czynnego wypoczynku na lodzie,
 • w przypadku załamania lodu starajmy się zachować spokój i próbujmy wzywać pomocy. Najlepiej połóżmy się płasko na wodzie, rozłóżmy szeroko ręce i starajmy się wpełznąć na lód. Należy poruszać się w kierunku brzegu, leżąc cały czas na lodzie,
 • kiedy zauważymy osobę tonącą, nie biegnijmy w jej kierunku! Pamiętajmy, że pod nami również może załamać się lód. Nie wolno też podchodzić do przerębla w postawie wyprostowanej, ponieważ zwiększamy w ten sposób punktowy nacisk na lód, który może załamać się pod ratującym. Najlepiej próbować podczołgać się do tonącego,
 • jeśli w zasięgu ręki mamy długi szalik lub grubą gałąź, spróbujmy podczołgać się na odległość rzutu i starajmy się podać poszkodowanemu drugi koniec,
 • jeżeli sami nie mamy możliwości udzielić poszkodowanemu pomocy, natychmiast poinformujmy o wypadku najbliższą jednostkę policji lub straży pożarnej,
 • po wyciągnięciu osoby poszkodowanej z wody należy okryć ją czymś ciepłym (płaszczem, kurtką) i jak najszybciej przetransportować do ciepłego pomieszczenia. Pamiętajmy, że nie wolno poszkodowanego polewać ciepłą wodą, ponieważ może to spowodować u niej szok termiczny.

Przestrzegamy!

Niskie temperatury powodują zamarzanie rzek, jezior i zbiorników wodnych. Pamiętajmy, że wchodzenie na zamarzniętą taflę wodny zawsze jest ryzykowne. Lód ulega ciągłym zmianom, również dobowym i nigdy nie ma tej samej grubości na całym zbiorniku. Poruszanie się po lodzie bez odpowiedniej wiedzy i sprzętu asekuracyjnego może zakończyć się tragicznie!

 

aw/wyk. info. KGP