Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nadkomisarz Jędrzej Bełz objął stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Otwocku

Data publikacji 04.09.2017

W dniu 4 września br. służbę w Komendzie Powiatowej Policji w Otwocku rozpoczął nadkomisarz Jędrzej Bełz. Został mu powierzony obowiązek sprawowania funkcji Zastępcy Komendanta Powiatowego.

Uroczystemu wprowadzeniu towarzyszyła odprawa kadry kierowniczej naszej jednostki. W imieniu policjantów oraz pracowników cywilnych nowego Zastępcę Komendanta powitał Komendant Powiatowy Policji w Otwocku mł. insp. Hubert Białogrodzki, który życzył mu sukcesów w nowym miejscu służby oraz osiągnięć w budowaniu bezpieczeństwa publicznego.

Nowy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Otwocku nadkomisarz Jędrzej Bełz jest doświadczonym funkcjonariuszem z 21- letnim stażem służby, zajmujący do tej pory kierownicze stanowiska w komórkach organizacyjnych zarówno Komendy Głównej Policji, jak i Komendy Stołecznej Policji. Z bogatego doświadczenia zawodowego Pana Komendanta na uwagę zasługuje między innymi pełnienie służby na stanowisku eksperta Wydziału Konwojowego Biura Prewencji KGP, naczelnika Wydziału Realizacji KSP oraz ostatnio na stanowisku Dowódcy Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Warszawie.  

Nadkomisarz Jędrzej Bełz podziękował za miłe i ciepłe powitanie zapewnił, że służbę na rzecz mieszkańców powiatu otwockiego będzie pełnił z największym profesjonalizmem i oddaniem.    

Zastępca Komendanta Powiatowego w Otwocku  nadkomisarz Jędrzej Bełz w naszej jednostce będzie odpowiedzialny za nadzór nad służbą prewencyjną.

Panu Komendantowi objęcia nowego stanowiska serdecznie gratulujemy!