Apel do mieszkańców Otwocka - Aktualności - KPP w Otwocku

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Apel do mieszkańców Otwocka

Data publikacji 01.04.2016

Komendant Powiatowy Policji w Otwocku, zwraca się z apelem i prośbą o włączenie się i czynny udział mieszkańców Otwocka w sprawy służące poprawie bezpieczeństwa naszego miasta. Dlatego prosimy o przesyłanie na adres mailowy oficer.prasowy.otwock@ksp.policja.gov.pl wszelkich informacji, uwag i postulatów mogących służyć wspólnej sprawie jaką jest bezpieczeństwo publiczne.

Naszą misją jest służyć mieszkańcom, by jeszcze lepiej wywiązać się  z zadań statutowych pragniemy włączyć wszystkich mieszkańców Otwocka do działania na rzecz naszego miasta. Oczekujemy zarówno na uwagi i wnioski, ale przede wszystkim zależy nam na uzyskiwaniu na bieżąco informacji o zagrożeniach z jakimi spotykają się otwocczanie.

Pod adresem mailowym oficer.prasowy.otwock@ksp.policja.gov.pl oczekujemy na wszelkie sygnały mogące służyć poprawie bezpieczeństwa. Każda informacja o niebezpiecznych miejscach, środowiskach czy działaniach wymierzonych w bezpieczeństwo mieszkańców nie pozostanie bez odpowiedzi. Przesyłane informacje mogą być również anonimowe.

sd