Debata Społeczna w Sobieniach- Jeziorach - Aktualności - KPP w Otwocku

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Debata Społeczna w Sobieniach- Jeziorach

Data publikacji 21.04.2015

W dniu 6 maja br. w ramach rządowego programu "Razem Bezpieczniej" w gminie Sobienie- Jeziory odbędzie się kolejna już w tym roku Debata Społeczna na terenie powiatu otwockiego. Komendant Powiatowy Policji w Otwocku mł. inspektor Robert Kokoszka oraz Wójt Gminy Sobienie- Jeziory Pan Stanisław Wirtek serdecznie zapraszają mieszkańców gminy do czynnego udziału w debacie.

Debaty społeczne realizowane są w ramach rządowego programu „Razem bezpieczniej”, polegającego na koordynacji działań Policji, administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych w celu poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Debaty mają na celu zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań społeczeństwa w zakresie poprawy bezpieczeństwa. Pozwalają także na wymianę informacji między Policją a mieszkańcami garnizonu stołecznego o istniejących zagrożeniach, dzięki czemu będą mogły zostać wypracowane wspólnie metody ich eliminowania.

Sobienie- Jeziory to kolejna na terenie powiatu otwockiego miejscowość, gdzie w 2015 roku odbędzie się Debata Społeczna. W imieniu organizatorów; Komendanta Powiatowego Policji w Otwocku mł. insp. Roberta Kokoszki, Wójta Gminy Sobienie- Jeziory Pana Stanisława Wirtka, Komendanta Komisariatu w Karczewie kom. Dariusza Sadocha oraz kierownika Posterunku Policji w Sobieniach- Jeziorach asp.sztab. Mirosława Jendy, serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy do czynnego udziału w tym spotkaniu.

Odbędzie się ono w dniu 6 maja o godzinie 18.00 w świetlicy wiejskiej przy ulicy Duży Rynek 25.

 

kom. Jarosław Sawicki