Lekcje odpowiedzialności prawnej - Aktualności - KPP w Otwocku

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Lekcje odpowiedzialności prawnej

W Zespole Szkół w Celestynowie zakończył się cykl spotkań pod tytułem „Zasady odpowiedzialności prawnej nieletnich”. Łącznie przeprowadzonych zostało 14 spotkań z młodzieżą gimnazjalną. W imieniu uczniów i dyrekcji szkoły, Pani pedagog Teresa Sitek – Zdziarska podziękowała kierownikowi posterunku policji w Celestynowie asp. szt. Pawłowi Lechnikowi, który osobiście poprowadził wszystkie spotkania.

Przekonujący i wyjątkowy sposób w dotarciu do młodzieży szkolnej, to cecha którą można śmiało przypisać kierownikowi posterunku policji w Celestynowie, aspirantowi sztabowemu Pawłowi Lechnikowi, który poprowadził cykl spotkań z młodzieżą gimnazjalną w Zespole Szkół w Celestynowie. Przewodnim tematem tych rozmów były „Zasady odpowiedzialności prawnej nieletnich”. Sprzyjała temu wyjątkowa łatwość nawiązywania kontaktu z młodzieżą, i nie były to jedyne predyspozycje jakie niewątpliwie można przypisać prowadzącemu podczas tych spotkań.

Pierwsze lekcje o odpowiedzialności prawnej, odbyły się już w lutym tego roku, i zostały zainicjowane wspólnie przez dyrekcję szkoły i posterunek policji w Celestynowie. Ze strony szkoły odpowiedzialną za spotkania i ich organizację była Pani Teresa Sitek- Zdziarska – pedagog szkolny. I to właśnie ona przy okazji ostatniego spotkania wręczyła w imieniu uczniów i szkoły specjalne podziękowania dla asp. szt. Pawła Lechnika za profesjonalne przeprowadzenie lekcji odpowiedzialności prawnej dla młodzieży.

Podziękowanie należą się także jednemu z absolwentów tej szkoły, obecnie uczniowi Zespołu Szkół Ekonomiczno- Gastronomicznych w Otwocku, Cezaremu Krypkowi, odpowiedzialnemu za stronę techniczną wszystkich prelekcji.

 

js